Dalmacija

Murter

Povijest:

Prvi pisani trag otoka Murtera je iz 1285. godine pod imenom "Župa Srimac"
Novo naselje Srimač, Hrvati su, u duhu svog tadašnjeg razmišljanja, podigli dalje od mora kako bi mogli kontrolirati prijetnje koje stižu sa mora. U to doba se prvi put spominje i ime "Mortar" koje je danas dobilo konačni oblik Murter. Zbog velike blizine kopna otok Murter se u tadašnje doba jako napučio pa nije mogao hraniti svoje stanovništvo obradivim površinama pa Murterini početkom 18. st. stupaju u kolonatski odnos sa vlasnicima kornatskih posjeda, a u tom su svojstvu ostali sve do otkupa posjeda sredinom 19. st. Nakon velike gladi (propast vinove loze) koja je poharala otoke stanovništvo je uglavnom izbjeglo na Kornate. Budući da se na Kornate može doći samo morskim putem, tadašnji Murterini mogli su se prometnuti u prekaljene pomorce no oni su se prometnuli u vrhunske poljoprivrednike prvenstveno maslinare.

Položaj i klima:

Murter ima približno 2000 stanovnika i smješten je između Zadra (50 km) i Šibenika (30 km).
Murter je dobro prometno povezan sa jadranskom magistralom i autoputem Zagreb-Split (cca 25 km).
Okolo mjesta nalaze se brežuljci Raduč, sv. Roko i Gradina, a klima je kao i ucijeloj šibenskoj regiji izrazito mediteranska.

Kultura i turizam:

Stanovnici Murtera žive pretežito od turizma i njegovih srodnih djelatnosti.
Gostoprimstvo Vam pruža preko 400 privatnih iznajmljivača, Marina "Hramina" sa 400 vezova u moru i 200 suhih vezova, marine ACI-ja na Kornatima- Marina "Piškera" sa 120 vezova u moru i Marina "Žut" sa 150 vezova u moru, te Brodogradilište Betina u neposrednoj blizini.

Jeste li znali? »