Školske ekskurzije

Jednodnevni izleti

Napomena: Ovi programi su okvirni i odrađeni od strane agencije,  ali na konkretan upit, agencija će izraditi detaljniji program prilagođen uzrastu i zahtjevima škole i učenika!