Višednevne ekskurzije

Napomena: Ovi programi su okvirni i odrađeni od strane agencije,  ali na konkretan upit, agencija će izraditi detaljniji program prilagođen uzrastu i zahtjevima škole i učenika!

 

Slavonija - Baranja - Hrvatsko podunavlje

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Pregledaj
Pregledaj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Istra / Rovinj - Pula - NP Brijuni - Poreč - Motovun

Hrvatsko zagorje - Zagreb

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Pregledaj
Pregledaj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Korčula - NP Mljet - Dubrovnik

Međimurje - Varaždin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Pregledaj
Pregledaj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kvarnerski otoci

Zagreb - Grad mladih

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Pregledaj
Pregledaj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Gorski Kotar

Zimovanje

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Pregledaj
Pregledaj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lonjsko polje