Zagreb - Grad mladih

Zagreb - Grad mladih

Program:

Dan 1. – NP Plitvice – Grad mladih:
Polazak u 08.00 h ispred škole.
Vožnja autocestom Split – Zagreb uz kraća zaustavljanja. Dolazak u Np Plitvice. Razgled NP parka i ručak. Nakon ručka odmor te nastavak puta za Zagreb. Odlazak u hostel «Grad mladih» u Dubravi i smještaj u višekrevetnim sobama u bungalovima.Večera te animacija (disco party – lude frizure, pjevanje, glumljenje).Noćenje.
Dan 2. –  Razgled Zagreba -  ZOO Maksimir:
Doručak. Odlazak na razgled grada (razgledavamo crkvu sv. Marka, Zagrebačka katedrala, Kaptol, Gornji Grad, Tkalčićeva ulica itd.) u pratnji vodiča. Povratak u hostel na ručak. Odmor te odlazak u ZOO Maksimir. Nakon razgleda, igre na igralištu u blizini ZOO-a. Povratak u hostel. Večera, večernja animacija (disco party – pjevanje,glumljenje), noćenje.
Dan 3. – Tehnički muzej – Muzej "Dražen Petrović" - Školska knjiga - HTV:
Doručak. Nakon doručka odlazak u Tehnički muzej. Razgled planetarija i stalnog postava. Razgled uz vođenje i prezentacijski film. Nakon razgleda, odlazak u izdavačku kuću Školska knjiga. Povratak u hostel na ručak. Nakon ručka, odmor te odlazak na HTV-e i razgled. Povratak u hostel na večeru. Večera, večernja animacija (disco party – pjevanje,glumljenje, pantomima) noćenje.
Dan 4. – Hrvatsko zagorje (Krapina, Trakošćan) – Marija Bistrica:
Doručak. Odlazak na cjelodnevni izlet u Hrvatsko zagorje. Posjećujemo Krapinu i muzej pračovjeka te špilju Hušnjakovo. Nastavljamo za dvorac Trakošćan. Razgledavamo dvorac uz prezentatora. Ručak na zagorskoj kleti (sa domaćim životinjama). Nakon ručka, odmor te polazak za Mariju Bistricu. Razgledavamo crkvu i svetište Majke Božje. Povratak u hostel. Večera, večernja animacija (disco party – pjevanje,glumljenje, dodjela diploma), noćenje.
Dan 5. – Sljeme– Smiljan (muzej Nikola Tesla):
Doručak. Spremanje i odlazak na Sljeme. Edukacija o prirodi i uživanje u krajoliku. Ručak. Nakon ručka, povratak.  Uz kraća zaustavljanja, dolazak u Gospić. Odlazak u Smiljan i razgled memorijalnog centra i muzeja «Nikola Tesla» uz film. Nastavak putovanja. Dolazak u večernjim satima.

U cijenu uključeno: prijevoz sa dva moderna turistička autobusa, pratitelj putovanja, smještaj u hostelu «Grad mladih» na bazi 3 polupansiona i 1 puni pansion, ulaznica za NP Plitvice i ručak, ulaznica za ZOO Maksimir, razgled HTV-og centra uz vođenje, ulaznica za Tehnički muzej – planetarij, ulaznica za botanički vrt, razgled stare jezgre grada Zagreba uz stručnog vodiča,  ulaznica za «Muzej pračovjeka» u Krapini, ulaznica za dvorac Trakošćan, ručak na zagorskoj kleti, posjet Mariji Bistrici, razgled Sljemena i ručak, ulaznica za muzej «Nikola Tesla» u Smiljanu, večernja animacija za dane boravka u Gradu mladih, 5 profesora u pratnji, osiguranje učenika od nezgode (prema popisu učenika), troškovi organizacije, izrada DVD-a za uspomenu za svakog učenika!

Napomena: Agencija zadržava pravo promjene cijene ukoliko dođe do promjene u broju učenika i elemenata aranžmana (gorivo, cijene smještaja)! Raspored programa se može mijenjati, ali agencija garantira da će se izvesti u cijelosti!