Povrati u slučaju otkaza rezervacije

Povrati u slučaju otkaza rezervacije
Uvjeti povrata uplaćenih novčanih sredstava u slučaju otkazivanja korištenja usluge:

9. Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja

Svaku promjenu ili otkaz rezervacije Putnik je dužan uputiti Agenciji pismenim putem (e-mail) kako bi Agencija bila u mogućnosti obraditi zahtjev. Promjena ili otkaz rezervacije telefonskim putem nisu mogući. U slučaju promjene ili otkaza potvrđene rezervacije datum primitka pismenog zahtjeva u toku radnog vremena Agencije  predstavlja osnovu za obračun troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza ili promjene potvrđene rezervacije izvan radnog vremena agencije, kao datum obrade zahtjeva uzima se sljedeći radni dan agencije.

U slučaju da Putnik otkaže potvrđenu rezervaciju privatnog smještaja do 72 sata nakon izvršenja uplate rezervacije, uz uvjet da do početka korištenja usluge ostaje više od 15 dana, Agencija će po primitku zahtjeva Putniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa u roku od 7 radnih dana. Ovo pravilo vrijedi samo pri prvom otkazu rezervacije.Za promjenu broja osoba, datuma početka i/ili završetka korištenja usluge od strane Putnika na već potvrđenoj rezervacije, ukoliko je promjenu rezervacije moguće realizirati, primjenjuju se slijedeći uvjeti:

    -  više od 15 dana do početka korištenja usluge za iznos rezervacije koji je isti ili veći od prvotnog, Agencija će naplatit samo razliku u cijeni.
    -  više od 15 dana do početka korištenja usluge, za iznos rezervacije koji je manji od prvotnog, Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 20,00 €. Eventualna razlika biti će vraćena gostu.
    -  od 14 do 7 dan prije početka korištenja usluge, za iznos rezervacije koji ostaje isti ili se povećava, Agencija će naplatiti samo razliku u cijeni.
    -  od 14 do 7 dan prije početka korištenja usluge,za iznos rezervacije koji je manji od prvotnog, Agencija će napraviti promjenu sukladno zahtjevu Putnika ali iznos rezervacije se neće umanjiti.
    - Promjene rezervacija 6 do 1 dan prije početka korištenja usluge nisu moguće.

Ukoliko Putnik zatraži promjenu smještajne jedinice u istom objektu, a promjena je moguća, Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 15,00 €, te eventualnu razliku u cijeni.

Ukoliko Putnik zatraži promjenu smještajne jedinice u drugom objektu, promjena se smatra otkazom rezervacije i primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

Ukoliko zatražene promjene rezervacije nisu moguće te zbog toga Putnik odustane od rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

Ukoliko klijent zatraži promjenu rezervacije transfera do 24 h prije početka korištenja usluge, a promjena je moguća, Agencija naplaćuje administrativni trošak od 15 EUR, te eventualnu razliku u cijeni. Promjene manje od 24h sati prije početka transfera nisu moguće.

Uvjeti otkaza rezervacije:

Privatni smještaj (apartmani i sobe):

1) U slučaju otkaza potvrđene rezervacije privatnog smještaja, naplaćuju se slijedeći troškovi:

    a.   za otkaz rezervacije do 25 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 0% od ukupne cijene rezervacije, ali 20,00 eur fiksno za troškove rezervacije.
    b.   za otkaz rezervacije od 24 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
    e.   za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se Putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

Hotelski smještaj

2) U slučaju otkaza potvrđene rezervacije hotelskog smještaja, naplaćuju se slijedeći troškovi:

    a.   za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 20,00 Eura
    b.   za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
    c.   za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
    d.   za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
    e.   za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
    f.   za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se Putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

Vile

3) U slučaju otkaza potvrđene rezervacije vila, naplaćuju se slijedeći troškovi:

    a.   za otkaz rezervacije do 45 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije.
    b.   za otkaz rezervacije od 44 do 36 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
    c.   za otkaz rezervacije od 35 do 25 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 65% od ukupne cijene rezervacije
    d.   za otkaz rezervacije od 24 do 16 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 90% od ukupne cijene rezervacije
    e.   za otkaz rezervacije od 15 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

Svjetionici

4) U slučaju otkaza potvrđene rezervacije svjetionika, naplaćuju se slijedeći troškovi:

    a.   za otkaz rezervacije do 40 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 10% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 20,00 Eura
    b.   za otkaz rezervacije od 39 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
    c.   za otkaz rezervacije od 14 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

Transferi i izleti:

5) U slučaju otkaza potvrđene rezervacije transfera ili izleta, naplaćuju se slijedeći troškovi:

    a.   za otkaz rezervacije do 24 h prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15,00 eur fiksno zbog administrativnih troškova rezervacije. Ostatak iznosa , vratit će se klijentu u roku od 7 dana nakon storniranja usluge.
    b.   za otkaz rezervacije unutar 24 h prije početka korištenja usluge, ili ukoliko se Putnik ne pojavi (no show) na dogovorenom mjestu za transfer, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije.

6) U slučaju otkaza potvrđene rezervacije charter plovila:

    a.  za otkaz rezervacije do 61 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije.
    b.   za otkaz rezervacije od 60 do 31 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
    c.   za otkaz rezervacije od 30 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije


Za svaku otkazanu rezervaciju smještaja Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 20,00 eura osim kod izleta i transfera - 15,00 eur. Ukoliko prema Uvjetima otkaza rezervacije Putnik ostvaruje pravo na djelomični povrat uplaćenog iznosa, Agencija se obavezuje povrat izvršiti u roku od 30 dana.

Prilikom otkaza rezervacije za koju je Putnik  uplatio 25-30% ukupnog iznosa rezervacije  Agenciji, ukoliko iznos troškova otkaza premašuje uplaćeni iznos, Putniku će biti ispostavljen račun  na iznos ostatka troška otkaza rezervacije sukladno Općim uvjetima otkaza rezervacije opisanim u članku 9 ovih Opčih uvijeta koji je Putnik dužan podmiriti u roku od 14 dana po primitku istog.

U slučaju da Putnik otkaže rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, Agencija odobrava Putniku pronalazak novog Putnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovisno o dopuštenju krajnjeg pružatelja usluge). U tom slučaju Agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi Putnik odnosno korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Ukoliko Putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka korištenja usluge, bez da je obavijestio Agenciju ili pružatelja usluge  o zakašnjelom dolasku, rezervacija se smatra otkazanom te se troškovi otkaza rezervacije obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju uplaćeni iznos rezervacije, Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova te će Putniku ispostaviti račun koji je Putnik dužan podmiriti u roku od 14 dana po primitku istog. Agencija ne nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju Putnik otkazuje.

Agencija će svakom klijentu koji je kupio uslugu kod nje i istu otkazao, nastojati maksimalno izaći u susret u cilju njegovog zadovoljstva.

Discover d.o.o.
Splitska 12
22202 Primošten
OIB: 07604432894

Datum zadnje promjene: 6. siječnja 2022. godine