Teambuilding

 

Teambuilding

Blago grada Šibenika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Stara gradska jezgra Šibenika, hrvatska je kulturna baština. Na svakom kutu i kamenu osjeti se bogata povijest ovog mediteranskog grada. Pronađite blago i upoznajte znamenitosti i povijest Šibenika! Video!
Pregledaj
Pregledaj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Kombinacija vožnje biciklima i potrage za skrivenim blagom uz pomoć mape!
Video!

Teambuilding

U potrazi za skrivenim blagom na biciklama

Teambuilding

Panorama sa helikopterom

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Panorama Primoštena iz helikoptera!
Video!

Pregledaj
Pregledaj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Primoštensko zaleđe sa svojih 16 sela i zaseoka predstavlja idealno područje za teambuilding na biciklama!
Video!

Teambuilding

Biciklijada u primoštenskom zaleđu

Teambuilding

Regatno jedrenje

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sjedinite doživljaj mora i mediterana i sportsko nadmetanje!

Pregledaj
Pregledaj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dosta Vam je svakodnevne rutine!?
Željeli biste napraviti odmak od svakodnevice a pritom ste ljubitelj prirode, a osobito mora!?
Prepustite se profesionalnim jedriličarima da prenesu na Vas svoju strast prema snazi prirode!

Teambuilding

Safari jedrenje

Teambuilding

Rafting na Cetini

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Čista zabava i adrenalin!
Pregledaj
Pregledaj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Vojna taktika i vještina komplementarni su suvremenom tržišnom okruženju!

Teambuilding

Paintball

Teambuilding

Jet - ski safari

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Vožnja jet-ski-evima uz natjecanje i posjet NP Krki.
Pregledaj