Warunki rezygnacji z rezerwacji

Warunki rezygnacji z rezerwacji
Warunki rezygnacji z rezerwacji

9. Prawa Klienta do zmian i rezygnacji z usługi

O każdej zmianie lub rezygnacji z rezerwacji Klient jest zobowiązany poinformować Biuro droga pisemną (e-mailem, pocztą lub faksem), aby Biuro mogło opracować wniosek. Zmiana lub rezygnacja z rezerwacji drogą telefoniczną nie jest możliwa. W razie zmiany lub rezygnacji potwierdzonej rezerwacji, data przyjęcia pisemnej informacji w czasie godzin pracy Biura stanowi podstawę do obliczenia kosztów. W przypadku przyjęcia pisemnej rezygnacji lub zmiany poza godzinami pracy Biura, jako datę przyjęcia wniosku przyjmuje się następny dzień roboczy Biura.

W przypadku rezygnacji przez klienta z rezerwacji kwatery prywatnej do 72 godzin po przeprowadzeniu wpłaty, przy równoczesnym warunku, że do daty rozpoczęcia korzystania z usługi zostało więcej niż 15 dni, Biuro po przyjęciu wniosku Klienta, przeprowadzi zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 7 dni roboczych. Niniejsze warunki obowiązują jedynie dla odwołania pierwszej rezerwacji.  Przy zmianie liczby osób, daty przyjazdu i/lub wyjazdu przez Klienta na już potwierdzonej rezerwacji, jeżeli zmiana jest możliwa do realizacji, przyjmowane są następujące warunki:

    - Do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, dla kwoty rezerwacji, która jest równa lub większa od pierwotnej Biuro naliczy jedynie różnicę w cenie
    - Do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, dla kwoty rezerwacji, która jest mniejsza, Biura pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20,00 euro, a ewentualna różnica zostanie Klientowi zwrócona.
    - Od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, dla kwoty rezerwacji, która jest równa lub większa od pierwotnej Biuro naliczy jedynie różnicę w cenie
    - Od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, dla kwoty rezerwacji, która jest mniejsza, Biuro przeprowadzi zmianę zgodnie z życzeniem Klienta, jednak kwota rezerwacji nie zostanie zmniejszona
    - Zmiana rezerwacji 6 do 1 dnia przed rozpoczęciem korzystania z usługi nie są możliwe.

Jeżeli Klient będzie chciał zamienić kwaterę w tym samym obiekcie, a zamiana jest możliwe, wówczas Biuro pobiera koszty manipulacyjne w wysokości 15 euro, oraz ewentualną różnicę w cenie.Jeżeli Klient będzie chciał zamienić kwaterę w drugim obiekcie, zmiana jest traktowana jak rezygnacja z pierwotnej rezerwacji, dla której są ważne poniższe warunki rezygnacji z rezerwacji.

Jeżeli zmiany z wniosku nie są możliwe i z tego powodu Klient zrezygnuje z rezerwacji, obowiązują poniższe warunki rezygnacji.

Jeśli klient żąda zmiany rezerwacji do 48 godzin przed przyjazdem, a zmiana jest możliwa, pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 20,00 EUR i ewentualne różnice w cenie. Zmiana na mniej niż 48 godzin przed przeniesieniem nie jest możliwa.

Warunki rezygnacji z rezerwacji

Kwatery prywatnej

1) W przypadku zrezygnowania z ostatecznie potwierdzonej rezerwacji kwatery prywatnej koszty są następujące:

    a.  za rezygnację rezerwacji do 25 dni przed początkiem korzystania z usługi nalicza się 0% łącznej kwoty rezerwacji, a 20,00 eur na administracyjne koszty rezerwacji
    b.  za rezygnację rezerwacji od 24 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji
    c.  za rezygnację rezerwacji po wyjeździe lub jeśli klient się nie pojawi w zarezerwowanej katerze nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji

Hotelu

2) W przypadku zrezygnowania z ostatecznie potwierdzonej rezerwacji hotelu koszty są następujące:

    a. za rezygnację rezerwacji do 30 dni przed początkiem korzystania z usługi nalicza się 15% łącznej kwoty rezerwacji, a najmniej 20,00 eur
    b. za rezygnację rezerwacji od 29 do 22 dni przed początkiem korzystania z usługi nalicza się 30% łącznej kwoty rezerwacji
    c. za rezygnację rezerwacji od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 50% łącznej kwoty rezerwacji
    d. za rezygnację rezerwacji od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 80% łącznej kwoty rezerwacji
    e. za rezygnację rezerwacji od 7 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji
    f. za rezygnację rezerwacji po wyjeździe lub jeśli klient się nie pojawi w zarezerwowanej katerze nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji

Willi

3) W przypadku zrezygnowania z ostatecznie potwierdzonej rezerwacji willi koszty są następujące

    a. za rezygnację rezerwacji do 45 dni przed początkiem korzystania z usługi nalicza się 30% łącznej kwoty rezerwacji
    b. za rezygnację rezerwacji od 44 do 36 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 50% łącznej kwoty rezerwacji
    c. za rezygnację rezerwacji od 35 do 25 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 65% łącznej kwoty rezerwacji
    d. za rezygnację rezerwacji od 24 do 16 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 90% łącznej kwoty rezerwacji
    e. za rezygnację rezerwacji od 15 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji
    f. za rezygnację rezerwacji po wyjeździe lub jeśli klient się nie pojawi w zarezerwowanej katerze nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji

Latarni morskiej

4) W przypadku zrezygnowania z ostatecznie potwierdzonej rezerwacji latarni morskiej koszty są następujące:

    a. za rezygnację rezerwacji do 40 dni przed początkiem korzystania z usługi nalicza się 10% łącznej kwoty rezerwacji, a najmniej 20,00 eur
    b. za rezygnację rezerwacji od 39 do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 50% łącznej kwoty rezerwacji
    c. za rezygnację rezerwacji od 14 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji

Transfery & wycieczki

5) W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji transferu & wycieczki, nalicza sie następujące opłaty:

    a. Za odwołanie do 24 godzin przed przyjazdem zwrot 100% ale zostana naliczone koszty administracyjne w wysokości 15,00 EUR
    b. Za odwołanie w ciągu 24 godzin i krócej przed przyjazdem, lub jeżeli podróżny nie pojawi się w wyznaczonym miejscu, zostanie obciążony 100% całkowitego kosztu rezerwacji

6) W przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji statku czarterowego:

    a. w przypadku rezygnacji do 61 dni przed rozpoczęciem usługi, zostanie obciążone 30% całkowitej ceny rezerwacji.
    b. za anulowanie rezerwacji od 60 do 31 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi zostanie obciążone 50% całkowitej ceny rezerwacji
    C. za anulowanie rezerwacji od 30 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi zostanie obciążone 100% całkowitej ceny rezerwacji

Każde storno rezerwacji wymaga opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,00 euro, 
z wyjątkiem wycieczki - 15,00 eur. Jeżeli tytułem rezygnacji klientowi przysługuje częściowy zwrot kosztów, biuro przeprowadzi transakcję w terminie 30 dni.


Przy rezygnacji z rezerwacji, dla której Klient wpłacił 25-30% łącznej kwoty rezerwacji Biurze, jeżeli kwota kosztów rezygnacji z rezerwacji jest większa niż wpłacona kwota, Klientowi zostanie wystawiony rachunek na kwotę różnicy zgodnie z punktem 9. Warunków ogólnych, który jest zobowiązany uregulować w ciągu 14 od jego przyjęcia.

Jeśli Klient musi zrezygnować z rezerwacji później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, Biuro stwarza mu możliwość wskazania nowego Klienta/użytkownika dla tej samej rezerwacji, o ile to możliwe (zależy to od ostatecznego usługodawcy). W takiej sytuacji Biuro naliczy jedynie realne koszty spowodowane zamianą Klienta. Nowy użytkownik rezerwacji przejmuje wszystkie zobowiązania niniejszych Ogólnych Warunków.

Jeśli Klient nie przyjedzie do miejsca zakwaterowania do północy w dniu rozpoczęcia usługi, a nie skontaktował się Biurem lub usługodawcą, rezerwacja zostaje uznana za odwołaną, a koszty rezygnacji będą obliczane według wyżej wymienionych warunków. Jeśli rzeczywiste koszty rezygnacji przewyższają wyżej wymienione koszty, Biuro zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta rzeczywistymi kosztami. Klientowi zostanie wystawiony rachunek na kwotę różnicy, który jest zobowiązany uregulować w ciągu 14 od jego przyjęcia.

Biuro nie zwraca kosztów powstałych w wyniku zakupu pozwoleń na podróż czy wiz, związanych z rezerwacją, z której Klient rezygnuje.

Agencja postara się sprostać potrzebom każdego klienta, który kupił od niej usługę i ją anulował.

Discover Dalmatia
Splitska 12
22202 Primosten
Chorwacja

Data: 06.01.2022